De nazorg:

Op door ons bedrijf uitgevoerd schilderwerk geldt een garantietermijn van 3 jaar. Dit betekent dat als er binnen 3 jaar na oplevering gebreken aan het schilderwerk zijn, deze kosteloos hersteld worden.
In Nederland heeft het schilderwerk nogal wat te verduren. Door tempratuurwisselingen van soms meer dan 50 graden en grote vochtigheid, is het belangrijk dat uw houtwerk goed beschermd blijft.
De levensduur van uw schilderwerk kan verder door regelmatig reinigen behoorlijk verlengd worden. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen. Tijdens het reinigen kunnen dan ook de eventueleel geconstateerde gebreken, in overleg met u, hersteld worden.